Sala własna.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi: Sala wyposażona jest w folie oraz diapozytywy, plansze ścienne, tablice z markerami. Przy prezentacji wykładów korzystamy z telewizora, odtwarzaczaDVD.Dysponujemy 3 stanowiskami komputerowymi.