Kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna przyspieszona i szkolenia okresowe.