Wykłady prowadzone metodą tradycyjną z wykorzystaniem DVD, plansz, makiet skrzyżowań oraz tablic poglądowych. Pierwsza pomoc przedmedyczna prowadzona jest z wykorzystaniem fantoma (sztuczny człowiek) przez wysoko wykwalifikowanego ratownika drogowego. Po skończonych wykładach osoba szkolona przystępuje do jazd. Gdy szkolenie praktyczne zostanie zakończone następuje egzamin wew. na zasadach egzaminu państwowego. Pozytywne zaliczenie jego pozwala na zakończenie kursu i skierowanie kursanta na egzamin państwowy.  Egzamin wewnetrzny-teoretyczny i praktyczny /bezpłatny/. Szkolenia kierowców zawodowych, kwalifikacja westępna-przyspieszona, szkolenia okresowe, ADER. Zdawalność w roku 2012r. kat."A" pierwsze podejści-egzamin praktyczny 89%. kat."C" pierwsze podejści-egzamin praktyczny 84% kat."BE" pierwsze podejści-egzamin praktyczny 91% kat."CE" pierwsze podejści-egzamin praktyc 89%

Najbliższe kursy

Kategorie Data rozpoczęcia Cena
A .2021r. godz. 16.00 1 750 PLN
C 20.01.2021r. godz. 16.00 2 300 PLN
BE zapisy na bieżąco 1 200 PLN
CE 20.01.2021r. godz. 16.00 2 300 PLN
T na bieżąco 1 200 PLN
B 20.01.2021r. godz. 16.00 1 800 PLN
AM 2021r. godz. 16.00 650 PLN